Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak 13 Haziran 2007 yılında kurulmuş olup, her yıl 110 öğrenci kabul etmektedir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileriyle başlayan Hemşirelik Bölümü, isteğe bağlı; 1 yıl İngilizce Hazırlık Programının ardından ve 4 yıllık Hemşirelik Eğitimini kapsar.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fakültemiz Hemşirelik Bölümünde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ( lise diploması, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan örneği, fotoğraf, askerlik durum belgesi, öğrenci katkı payı/ öğrenim ücreti banka dekontu, sağlık raporu) ilan edilen kayıt tarihlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilan ettiği yerlerde kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim Kurumlarında önceki (formal) örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay geçişlere Yükseköğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans, lisans düzeyindeki yatay-dikey geçişe ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla daha önce alınmış ve programda yer alan dersler için öğrencinin başvurusu ile öğrenci derslerden muaf olabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmaktır.

Program Profili

Öğrencinin sağlıklı/hasta bireyin durumunu analiz edip, hemşirelik bakımına karar vererek sorumluluk üstlenmesini, hemşirelik girişimlerinde bağımsız, araştırıcı, eğitici, becerili ve cesaretlendirici davranmasını, ekip çalışmasına önem vermesini, hemşirelik bakımında etik değerlere uygun hareket etmesini, profesyonel yaşamında değişim ajanı ve liderlik rolünü üstlenmesini, bilimsel bir araştırma projesi planlayıp başarı ile tamamlanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler sağlık hizmeti veren tüm özel ve devlet kuruluşlarında hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, kalite koordinatörü, işyeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi ve yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları, İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. Genel olarak başarı notunun saptanmasında yıl içi değerlendirmelerin ( vize, ödev, proje, uygulama vb.) %60, yılsonu değerlendirmelerin (final, ödev, proje vb.) %40'ı alınır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları " Yeterlilik Koşulları ve Kuralları "bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kartal Kampüsü 34865 Kartal /İstanbul 0216 383 88 30 Program Başkanı Prof.Dr.M.Gülden POLAT Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü Hemşirelik Bölümü 34716 Üsküdar /İstanbul 0216 330 20 70 Doç.Dr.Nefise BAHÇECİK

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Birey, aile ve toplumun sağlığının gelişitirilmesi, sürdürülmesi, tedavi edilmesi, yeniden kazandırılması uygulamalarını yapar
 • Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler
 • Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır
 • Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır
 • Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır
 • Takım çalışmasını benimser
 • Etkili iletişim becerilerini kullanır
 • Toplam kalite ilkelerini benimser
 • Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar
 • Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir
 • Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler
 • Eğitim etkinliklerini yürütür
 • Bilimsel araştırmalara katılır
 • Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir
 • Meslek yaşantısında bireysel karar verme beceresini kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat