Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Eğitim Fakültesi'ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 1996-1997 yılında eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Sağlık Eğitim Fakültesi'nin yeniden yapılanması sürecinde öğrenci alınmamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibarı ile yeniden öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Yöneticisi ünvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversite giriş sınavında Sağlık Yönetimi’ne girmeye hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, sağlık yönetimi alanındaki temel kavramları ve güncel uygulamaları öğretmek, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerde, ilaç firmalarında, sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz firmalarında, bilişim firmalarında, sağlık müdürlüklerinde, kısaca sağlığın her alanında uygulayıcı ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %60’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %40’ı alınır.

Mezuniyet Koşulları

4 yıllık Lisans programı boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Kartal Kampüsü 34865/ Kartal – İstanbul 0216 399 93 84/1120 / Prof. Dr. Mehveş Tarım

Bölüm Olanakları

Sağlık yönetimi ile ilgili çok geniş çalışma imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde yorumlayabilme becerisi kazanır.

- Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.

- Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alır ve organize eder.

- Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.

 • Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi öğrenir.
 • Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.
 • Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.
 • Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alır ve organize eder.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
 • Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

- Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.

- Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

- Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde yorumlayabilme becerisi kazanır.

- Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.

- Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alır ve organize eder.

- Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

- Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

- Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.

- Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

- Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

- Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.

- Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

- Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

- Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

- Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

- Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

- Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

- Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.

Müfredat