Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Program Tanımları

Kuruluş

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1990 yılında faaliyetine başlamıştır. Aynı yıl bölüm başkanlığı görevine M.Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Gürmen atanmıştır. Program Koordinatörlüğü 2000-2019 yılları arasında Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt tarafından yürütülmüş olup 9 Ocak 2019 tarihinden itibaren Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse tarafından yürütülmektedir. İdari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde 1 Dr. Öğretim Üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 1 sağlık teknisyeni görev almaktadırlar.

Kazanılan Derece

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve/veya dengi meslek lisesi mezunu olmak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) ve/veya Sınavsız Geçiş Sistemi ile yerleşmiş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'na kayıt yaptıran öğrenciler için her akademik dönem başında İngilizce muafiyet sınavı yapılmaktadır. İngilizce dersi için öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki İngilizce dersinden muaf olurlar. Ayrıca Programımıza kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi esaslarına göre daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 90 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır. Türkiye son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine girmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Bu gerçeklerden yola çıkarak hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapide (Simülatör, Lineer Akselatör vb ) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanların yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav 1,2,3 ve 4'e kadar yapılabilir. Ayrıca ödev, proje, quiz,... eklenebilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %60’ı ile yarıyıl sonu sınavının %40’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 4'lük not sistemi ve harfli sistem kullanılır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 90 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse E-Posta Adresi: aysegul.kose@marmara.edu.tr Tel:: (216) 777 4979 Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Özcan Sabancı Binası, Kartal Yerleşkesi, Cevizli Mahallesi, D-100 Güney Yanyolu Üzeri, 34865 Kartal - İstanbul Tel: (0216) 777 4950 Faks: (0216) 777 4951 E-Posta Adresi:: shmyo@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programın'nda 1Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık Teknisyeni görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

- Radyodiagnostik, Nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntülerde anatomik yapıları ayırt eder.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemlerini presedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.

- Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işlemler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir.

- Gerektiğinde ilkyardımın temel ilkelerini uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.

- Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar, problemler karşısında çözümler geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli ile iletişim kurar.

- Mesleki görev, yetki, sorumluluklarının ve mesleki etik kuralların bilinciyle hareket eder.

Alana Özgü Yetkinlik

- Disiplinler arası takım çalışmasına uyum sağlar.

 • Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.
 • Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemlerini presedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.
 • Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.
 • Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işlemler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir.
 • Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Gerektiğinde ilkyardımın temel ilkelerini uygular.
 • Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.
 • Radyodiagnostik, Nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntülerde anatomik yapıları ayırt eder.
 • Hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli ile iletişim kurar.
 • Mesleki görev, yetki, sorumluluklarının ve mesleki etik kuralların bilinciyle hareket eder.
 • Disiplinler arası takım çalışmasına uyum sağlar.
 • Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar, problemler karşısında çözümler geliştirir.
 • .
 • .
 • .
 • .
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

- Radyodiagnostik, Nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntülerde anatomik yapıları ayırt eder.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemlerini presedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.

- Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.

- Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işlemler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir.

- Gerektiğinde ilkyardımın temel ilkelerini uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

- Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.

- Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar, problemler karşısında çözümler geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

- Hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli ile iletişim kurar.

- Mesleki görev, yetki, sorumluluklarının ve mesleki etik kuralların bilinciyle hareket eder.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Disiplinler arası takım çalışmasına uyum sağlar.

Müfredat