Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili hukuk, maliye, iktisat, finans, sosyoloji ve kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması

- Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması

- Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi

Öğrenme Yetkinliği

- Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.

- İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi

  • Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili hukuk, maliye, iktisat, finans, sosyoloji ve kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması
  • Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi
  • Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması
  • Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi
  • Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi
  • Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi
  • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.
  • İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat