Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılına kadar Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bahçelievler yerleşkesinde eğitim yapmakta olan Kamu Yönetimi Bölümü, 1988 yılının Ekim ayından itibaren Türkçe olan eğitim dilini değiştirerek, Fransızca dilinde eğitim yapan ilk yüksek öğretim kurumu olma niteliğini kazanmıştır. 1988 yılında Fransız Dışişleri Bakanlığı ve 1989 yılında Fransız Ulusal Siyasal Bilimler Vakfı ile yaptığı anlaşmaların ardından, bölümümüz 1989 yılında Fransa Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan "yazlık yalı"sına yerleşmiştir. Son olarak bölümümüz 2012'de Anadolu Hisarı Kampüsü'ne taşınarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bölümlerinden biri olmuştur. İlk mezunlarını 1992 yılı Temmuz ayında veren Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nün bugün yaklaşık 400 öğrencisi ve 3'ü Fransız olmak üzere 20 Sürekli Bölüm Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Ayrıca her yıl ders vermek üzere alanında yetkin isimler Fransa'dan konuk öğretim üyeleri olarak bölümümüze gelmektedirler. Fransız Siyasal Çalışmalar Enstitüleri (Instituts d'Etudes Politiques) modelinde yapılanan bölümümüzün Fransa'daki siyaset bilimi alanındaki önemli kurumlarla öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları bulunmaktadır. Bununla birlikte bir bölümü Fransız Hükümeti'nin ya da Avrupa Birliği'nin burslusu olarak öğrencilerimiz her sene yüksek lisans eğitimlerine devam etmek için ENA(Ecole Nationale d'Administration), IEP (Institut d'Etudes Politiques)'ler ve Sorbonne gibi Fransa'nın saygın eğitim kurumlarına kabul edilmektedirler.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Kamu Yönetimi" alanında lisans diploması almaya hak kazanarak lisans derecesiyle mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise ve dengi okul diploması, 2. ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (YLS)'ndan yeterli TM2 puanı (2011 yılında bölümümüze en düşük 416.154 puanla kayıt yapılmıştır), 3. Fransızca eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olma; rektörlükçe düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavından yeterli puan almış olma ya da bu sınavdan muaf olma) 4. Katkı payını yatırdığına dair belge, 5. Askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak. Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterli düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduğunu belgeleyen öğrenciler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen hazırlık eğitimi muafiyet sınavında başarı sağlayan öğrenciler 1 yıllık Fransızca hazırlık eğitimden muaf tutularak, doğrudan lisans 1. yıl eğitimlerine başlarlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanı sıra öğrencilerden 7. veya 8. yarıyılda, çalışmak istedikleri alana göre belirlenen bir danışman eşliğinde yeterli olarak değerlendirilecek bir bitirme çalışması yapmaları beklenmektedir. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_

Program Profili

Bölümümüz Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi anabilim dallarında biçimlenen çokdisiplinli ve disiplinlerarası bir pedagojik program uygulamaktadır. Bu programla öğrencilerimizin kuramsal bilgilerin yanısıra toplumsal olayları farklı disiplinlerin pencerelerinden yorumlama, sorgulama ve çözümleme yetkinleri kazanmaları amaçlanmıştır. Eğitim dilinin Fransızca olması, ikinci yabancı dil olarak yoğun İngilizce ve İspanyolca eğitimi verilmesi bir yandan ögrencilerimizin dünyaya açılmasını sağlarken, diğer yandan özellikle çokuluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yapabilmeleri için gerekli olan temel vasıfları kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Bölümümüz, Türk yüksek eğitim sisteminin en önemli ve kronik sorunlarından birisi olan ögretim görevlisi eksikliğini gidermek adına genç akademisyenler yetiştirilmesine büyük önem vermektedir. Bölümümüzün yetiştirdiği genç araştırmacılar bugün Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ekonomiden siyaset bilimine, sosyolojiden yönetim bilimlerine farklı disiplinlerde yapmış oldukları çalışmalarla ülkemize hizmet etmektedirler. Bu bağlamda Türkiye'deki Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümleri arasında farklı ve özel bir yeri olan Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü, genç ve dinamik yapısıyla bugün Türk Akademyasında saygın ve müstesna bir yere sahiptir. Türkiye'de Fransızca dilinde eğitim-öğretim yapan ilk yüksek öğretim kurumu olma ünvanına sahip olan bölümümüzün akademik programı, mezunlarının özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de üst düzey pozisyonlarda görev alabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, esas itibariyle, tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak görev alırlar. Bunun yanısıra kamusal örgütlerin tamamında uzmanlık bilgileriyle yöneticilere yardımcı olan ve bu yüzden kurmay birimleri olarak da adlandırılan teftiş kurullarında veya benzeri denetim birimlerinde görev alırlar. Bölümümüzün mezunlara kazandırdığı dil becerileri ve siyaset bilimi alanındaki donanım başta İç ve Dış İşleri Bakanlıkları olmak üzere kamu sektörünün çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev almalarına olanak vermektedir. Mezunların bir kısmı da özel sektörde şirketlerin, özellikle de bankaların teftiş kurullarında aynen kamu kesiminde olduğu gibi denetim elamanı olarak çalışmaktadırlar. Bir grup mezun da üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedir. Gazetecilik, diplomatlık, kaymakamlık mezunlarımızın icra ettikleri meslekler arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturdukları takdirde lisansüstü (yüksek lisans) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Herhangi bir ders için yarıyıl değerlendirmesi bir yarıyıl içi sınavı (ara sınav) ve bir de yarı yıl sonu sınavı (final) olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde öğrencilerin sorumlu oldukları ödev, uygulama ve diğer çalışmalar yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına etki eder. Yarıyıl sonunda herhangi bir ders için başarı notuna yarıyıl içi sınavının katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.00 genel akademik ortalamaya (GANO) sahip olmaları ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü, Anadoluhisarı, 34820 Beykoz, İstanbul. Telefon: 0216.308.99.20-21 E-Posta: fransizcakamu@marmara.edu.tr Web adresi: http://scpo.siyasal.marmara.edu.tr/ Socrates-Erasmus Değişim Programı Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. İhsan Oğuz Bakkalbaşı E-posta adresi: ioguzbakkalbasi@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kamu Yönetimi Kulübü, Culture Francophone Anadoluhisarı (Facebook üzerinde topluluk), Yüzme, Fitness, Tenis, vb. spor faaliyetleri, Kütüphane, Bilgisayar üzerinden görsel-işitsel kaynaklara erişim (Salle audio-visuelle), Sınıflarda ses sistemi ve projektörler, 1 kafetarya, kampüs içinde kablosuz internet bağlantısı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirme becerisi kazanır
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirme becerisi kazanır
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır
 • Kendini geliştirme ve ifade edebilme, kendini ve toplumu tanıma becerisi kazanır; dünyaya ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır
 • Kuram-eylem ilişkisinin kurma, analitik ve diyalektik düşüncenin geliştirilme becerisi kazanır
 • Siyaset Bilimi diline hakim olur; siyasal olguları analiz edebilme yeteneği edinir
 • Siyaset ve Sosyal Bilimlerdeki uzmanlığı çalışma yaşamı pratiklerine uyarlama becerisi kazanır
 • Siyasal oluşumları izleyebilecek bilgi birikimine ulaşma, çağdaş siyasal kavramlara ve onların getirdiği tartışmalara hakim olabilme ve takip edebilme becerisi kazanır
 • Disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda hukuki sorunları teşhis edebilme, tanımlama ve doğru çözüm yollarına ve olanaklarına sevketme becerisi kazanır
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve hukuki sorumluluk bilinci edinir
 • Dünyayı iktisadi boyutlarıyla anlama, tanımlama ve çıkarımlarda bulunabilme ve iktisat teorisinden yola çıkarak iktisadi mekanizmaları analiz etme yeteneği edinir
 • İktisadi aletleri tanıyıp onlarla iktisadi süreçlere müdahale etme yeteneği edinir
 • Mezunların daha çok özel sektöre yönelmeleri nedeniyle, piyasaları tanımalarını, işlemelerini anlama yeteneği edinir
 • Uluslararası alanda çalışabilecek ve eğitimine devam edebilecek dil becerisi kazanır
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Müfredat