Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

1984 yılında kurulan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, vermekte olduğu lisans ve lisansüstü eğitimin düzeyi açısından ülkemizin bu alandaki başlıca bölümlerinden biridir. Bölümün bağlı olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kökenleri ise 1883’de kurulan “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi”ne dayanmaktadır.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1) Lise diploması 2) ÖSYM tarafından yapılan sınava göre yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yürürlükteki yükseköğretim kanun ve yönetmeliklerine göre sadece formal önceki öğrenme tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun gerçekleştirdiği İngilizce yeterlilik sınavını geçen öğrenciler doğrudan; geçemeyen öğrenciler ise bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okuduktan sonra öğrenim hayatlarına başlayabilirler.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerin temel bileşenlerini oluşturan Siyaset Bilimine giriş, Uluslararası İlişkilere giriş, Uluslararası Politika, hukuk, tarih, sosyoloji, ekonomi gibi temel derslerin yanında Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Örgütler, Dünya Politikalarında Güncel Sorunlar, Orta doğu, Balkanlar, ABD Dış Politikası, Sinema ve Politika, Edebiyat ve Politika, Gençlik ve Politika gibi birçok ders, geniş bir yelpaze içinde ve farklı araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca Akademik İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Osmanlıca dil dersleri de seçmeli olarak sunulmakta, ve öğrencilere disiplinler arası bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunlarının bir kısmı T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda yüksek performans göstererek diplomasi alanında kariyer yapmaktadır. Bunun dışında diğer bakanlıklar ve devlet teşekküllerinde çalışan çok sayıda mezun bulunmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü de Türkiye’nin saygın özel şirketlerinde bankacılık, finans, satış ve pazarlama gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Bazı mezunlar ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerini takiben yerli ve yabancı üniversitelerde akademik kariyere yönelmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin asgari geçme 100 üzerinden 50'dir. Final ve mazeret sınavı notları da en az 50 olmak zorundadır. Dersin genel notunun hesanmasında, vize %40, final/mazeret sınavı ise %60 oranında etkilidir. Öğrenciler derslerin %70'ine devam etmek zorundadır. Aksi halde, dersi bir sonraki yıl tekrar etmek zorunda kalır. Ogrencinin genel basari durumu, her sömestirin sonunda Ogrenci İşleri tarafından Genel not ortalaması (GPA) ve Kümülatif Not Ortalaması (CGPA) şeklinde açıklanır.

Mezuniyet Koşulları

Bu derece, müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması minimum 50/100 olan öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşegül Sever (Bölüm Başkanı) Doç.Dr. Erhan Doğan (Bölüm Başkan Yardımcısı) Yrd.Doç.Dr. Nurşen Gürboğa (Bölüm Başkan Yardımcısı) Adres: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Anadoluhisarı 34820 Beykoz İstanbul – Türkiye

Bölüm Olanakları

Bölüm öğrencileri, Bölümün anlaşmalı olduğu birçok Avrupa üniversitesine Erasmus değişim programı aracılığıyla değişim öğrencisi olarak gidebilmektedir. Aynı şekilde Erasmus programıyla bölümde okumaya gelen birçok yabancı öğrencinin bulunması, sınıflara uluslararası bir boyut kazandırmaktadır. Buna ek olarak Bölümün önemli bir araştırma merkezi olan MURCIR kapsamındaki faaliyetler (konferans, panel, Çarşamba toplantıları), öğrencilerin akademik vizyonunun genişlemesine katkı sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri tarafından kurulan öğrenci kulüpleri kapsamında düzenlenen faaliyetler de, öğrenciler açısından ayrı bir fırsat yaratmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Çalışma alanı ile ilgili temel kavramları ve ana teorilerin anlaşılması

- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin değişik boyutlarının karşılaştırabilmesi

- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerindeki araştırma teknik ve yöntemlerinin anlaşılması

- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde ortaya çıkan dinamiklerin analiz edilebilmesi

- Teorik ve uygulamalı aşamalarda bağımsız ve yaratıcı düşünme yetisinin elde edilmesi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Çalışma alanının terminolosiyle ilgili olarak İngilizce yazılı ve sözlü sunum yetilerinin kazanılması

- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki kavramları ve akımları eleştirel olarak analiz edebilme yetisinin kazanılması

- İlgili alanlarda gözlenen sorunların, problemlerin anlatılmasında kendini ifade edebilme yeteğinin elde edilmesi

- Alanla ilgili verilerin ve metinsel okumaların analiz edilip eleştirel olarak düşünülmesi

- İlgili alanlarda yeni ortaya çıkmakta olan konulara ve alternatif akımlara uyum gösterebilme kabiliyetinin elde edilmesi

- İlgili alanlardaki teorilerin pratikte meydana gelen oluşumlara uygulanabilmesi

- Kaynakların eleştirel ve tarafsız olarak incelenebilmesi

- Disiplinlerarası çalışma ve analiz yeteneklerinin kazanılması

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bilimsel araştırma teknik ve ilkelerinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ile ilgili konularda gözlenen pratik olaylarda uygulanabilmesi

- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki tarihi ve güncel konuların ve olayların tartışılabilmesi ve yorumlanabilmesi

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Çalışma alanı ile ilgili temel kavramları ve ana teorilerin anlaşılması
 • Çalışma alanının terminolosiyle ilgili olarak İngilizce yazılı ve sözlü sunum yetilerinin kazanılması
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki kavramları ve akımları eleştirel olarak analiz edebilme yetisinin kazanılması
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin değişik boyutlarının karşılaştırabilmesi
 • İlgili alanlarda gözlenen sorunların, problemlerin anlatılmasında kendini ifade edebilme yeteğinin elde edilmesi
 • Alanla ilgili verilerin ve metinsel okumaların analiz edilip eleştirel olarak düşünülmesi
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerindeki araştırma teknik ve yöntemlerinin anlaşılması
 • İlgili alanlarda yeni ortaya çıkmakta olan konulara ve alternatif akımlara uyum gösterebilme kabiliyetinin elde edilmesi
 • İlgili alanlardaki teorilerin pratikte meydana gelen oluşumlara uygulanabilmesi
 • Kaynakların eleştirel ve tarafsız olarak incelenebilmesi
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde ortaya çıkan dinamiklerin analiz edilebilmesi
 • Teorik ve uygulamalı aşamalarda bağımsız ve yaratıcı düşünme yetisinin elde edilmesi
 • Disiplinlerarası çalışma ve analiz yeteneklerinin kazanılması
 • Bilimsel araştırma teknik ve ilkelerinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ile ilgili konularda gözlenen pratik olaylarda uygulanabilmesi
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki tarihi ve güncel konuların ve olayların tartışılabilmesi ve yorumlanabilmesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat