Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme

- Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme

- Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma

- Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme

- Öncelikle dış politika alanındaki dergiler olmak üzere alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek, güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2).

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sorumluluğu altında çalışanların sosyal bilimlerde araştırma ve analiz yeteneğinin gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, liderlik özelliklerini kazanma

Öğrenme Yetkinliği

- Başta diğer sosyal bilim dalları olmak üzere, Uluslararası İlişkilerin gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla çalışma yetisi kazanma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Başta uluslararası çatışmalar olmak üzere alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme, uzlaşma seçenekleri geliştirebilme

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

  • Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
  • Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
  • Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
  • Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
  • Başta diğer sosyal bilim dalları olmak üzere, Uluslararası İlişkilerin gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla çalışma yetisi kazanma
  • Başta uluslararası çatışmalar olmak üzere alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme, uzlaşma seçenekleri geliştirebilme
  • Sorumluluğu altında çalışanların sosyal bilimlerde araştırma ve analiz yeteneğinin gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, liderlik özelliklerini kazanma
  • Öncelikle dış politika alanındaki dergiler olmak üzere alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek, güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2).
  • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
  • Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat