Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Arap Dili ve Edebiyatı Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı, Arap dili ve edebiyatının çeşitli konularını içeren ve öğrencinin dil yeteneklerini gerliştirmesini sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Öğrenci bir senelik ders dönemini tamamlayarak Arap Dili ve Edebiyatı alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler.Mütercim olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlayan öğrenciler dilerlerse doktora sonrası çalışmalarını sürdürerek ileri ünvanları elde edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; Yarıyıl sonu sınavlarında doktora programlarında yüz üzerinden en az 75 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlilik sınavında da başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Hüseyin Elmalı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul. Ofis: Ahmet Yesevi Binası. kat. 1 Ofis Tel No: 0216 651 4375-1244e-mail: fatar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Arap dili tarihi ve ekollerini öğrenir
  • Arap edebiyatı tarihini öğrenir
  • Arapça ve Türkçenin gramerini mukayeese eder
  • Arap dili araştırma yöntemlerini kavrar
  • Arap belagatını öğrenir
  • Edebi tenkit hakkında bilgi sahibi olur
  • Türkçeden Arapçaya tercüme yapar
  • İbraniceyi temel düzeyde öğrenir
  • Klasik Arapça kaynakları tanır
  • Arap gramerini ileri düzeyde öğrenir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat