Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Derslerini ve bitirme tezini başarıyla bitiren öğrenciler, Doktora Diploması almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program, toplam yirmi beş kredi olmak koşuluyla 10 ders ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, ulusal ve uluslararası medyanın çağdaş yapısına uygun programıyla, medya sektöründe istihdam edilmek üzere ekonomi, işletme ve finansman konularında donanımlı, uzman gazeteciler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, başta yazılı basın olmak üzere görsel-işitsel basının ekonomi, işletme ve finansman ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda, her ders için 1 vize ve 1 final sınavı olmak üzere 2 tane sınav yapılır. Vize sınavının ağırlık ortalaması % 40, final sınavının ağırlık ortalaması ise % 60 olarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Bu program, 10 ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 Dönemlik toplam 25 kredilik derslerini ve Doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora programından mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Türkan Uğur Dai, Adres: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampüsü No:6 Nişantaşı- Şişli /İstanbul. Tel: 0 212 233 04 47/222

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Basın işletmelerinin mali tablolarını analiz edebilme
  • Basın işletmelerinin finansman yönetimi ve politikasını öğrenme
  • Basın işletmelerinin temel yapısını kavrama
  • Basın işletmelerinde alternatif finansman tekniklerini öğrenme
  • Basında çalışanların sosyal haklarının gelişimini öğrenme
  • Küreselleşme olgusunun medyaya etkilerini kavrama
  • Reklam ve ilan yönetimi çalışmalarını analiz etme
  • Küresel medyanın ulusal medyaya etkilerini inceleme
  • İnternet gazeteciliğinin medyadaki yerini analiz etme
  • Taktik düzeyde karar alabilme yeteneğini kazandırma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat