Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

Program, bilişim ve iletişim teknolojilerinin toplumda yarattığı değişiklikleri bilimsel olarak açıklayabilecek, içinde yaşadığımız yeni iletişim ortamlarını gerek teknik gerek toplumsal açıdan çözümlemiş, kurumların ve bireylerin işlerindeki üretkenliğini artıran, uygulamalara hâkim, bilişim okur-yazarlığından teknolojilerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede bilinçli bilişim kullanıcıları ve araştırmacıları kitlesi yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uzman ünvanını kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Program mülakat ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenci kabulünde uygulanan puanlama dağılımı %20 Transkript Notu, %50 ALES Notu, %15 Bilimsel Hazırlık Sınavı Notu, %15 Mülakat Notu şeklindedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program 1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan şartlar çerçevesinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay geçiş süreci tamamlanan öğrencilerin intibak işlemleri aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için derslerin başarılı olarak tamamlanmasının yanısıra bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinden de başarılı olması şarttır.

Program Profili

Türkiye gibi özellikle bilişim ve iletişim teknolojileri alanında dönüşümde gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmaya çalışan ülkelerde, toplumun büyük bir bölümünün bu dönüşüm hızına ayak uydurması konusunda bilişim bilimine, bu konuda çalışan bilim adamlarına ve bilişim konusunda teorik altyapıları sağlam bilişim insanlarına olan ihtiyaç, konuyla ilgili çevrelerin fikir birliğine vardığı bir durumdur. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler göz önüne alındığında, toplumun yaşadığı bu dönüşümün ve yeni iletişim ortamlarının sosyal, bireysel ve teknik açılardan iletişim kuramları bağlamında da incelenmesi gerekmektedir. Bu programın en önemli avantajı, bilişim ve İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sebebiyle yakın bir gelecekte şimdiden kestirilemeyen durumlara adapte olabilecek ve oluşacak ihtiyaçları karşılayacak şekilde donanımlı, bilimin temel dallarında oluşmuş bilgiyi özümsemiş, yabancı dil bilen, disiplinler arası bir yaklaşımla bilişim ve iletişim sektörü için yetiştirilmiş ve uzmanlaşmış üniversite mezunlarına sürekli bir iş alanı yaratacak olmasıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik kariyerin yanı sıra, Bilgi İşlem Merkezlerinde, Sistem Analizi ve Tasarımı Bölümlerinde, Yazılım ve Donanım üreten-bütünleştiren-pazarlayan şirketlerde ve Bilişim Sistemleri konularında Danışmanlık hizmeti veren şirketlerde, Enformasyon Hizmet sağlayıcılarında sektörlerarası bilgi birikimine sahip uzmanlar olarak çalışma imkânı bulabilirler. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı arayüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında ve benzeri yerlerde İletişim Ortamı Tasarımcısı, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Yazılımcı, Proje Yöneticisi, Bilişim Teknolojileri Uzmanı, Veri Tabanı Analisti, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Web Tasarımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Edindikleri bilgi ve yetenekleri diğer mesleklere transfer edebilir, giderek daha teknolojik ve bilişim tabanlı olan bir toplumda liderlik rolü üstlenebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları akademik kariyerin devamında Bilişim Doktora programını tercih edebilirler. Bilişim Doktora programının başvuru koşulları arasında ALES'ten 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri başarı sağlanmalıdır. Bu başarıların sağlanmasının ardından öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımları şu şekildedir: ALES %50, Transkript %20, Mülakat %30.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimin ders aşamasındaki değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu ve bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapıalarak değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini Jüri önünde sunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak2,50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezini yazmaya başlayarak tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oylarını alması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Yusuf Devran, +90 (212) 233 04 47, yusufdevran@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bilişim biliminin gelişimi, önemi ve iletişim bilimindeki yerini incelemek ve bu konuda akademik araştırma yapabilecek kadar uzmanlaşır.
  • Enformatik alanında yeterli altyapıya sahip olur.
  • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme yeteneğine sahip olur.
  • İstenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi elde eder.
  • Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
  • Bilgisayar ortamında yayın planlanması, düzenlenmesi ve dağıtılması konusuna hakim olur.
  • Sayısal medya donanımları ve yazılımların fonksiyonlarının alanında örnek uygulama gerçekleştirebilir.
  • Verinin en uygun şekilde kodlanması, iletimi ve depolanmasını bilir.
  • Farklı sistem analiz metodlarını, sistem sentezini ve tamamlayıcılarını bilir.
  • Bilgi ve bilgi yönetimi ve sistemlerinin nasıl olması gerektiğini bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat