Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Program Tanımları

Kuruluş

1990-1991 eğitim ve öğretim yılından bu yana "Çalışma Ekonomisi" bilim dalında eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal bilimler enstitüsü tarafından verilen ilanda belirtilen şartları taşımak. Kabul ve kayıt koşulları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 21-25.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Gerekli koşullar enstitü tarafından belirlenmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 25-27.

Program Profili

Programımız İşgücü piyasaları, Endüstri ilişkileri, Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, Çalışma Yaşamı, Sendikacılık ve İş hukuku gibi çalışma ekonomisinin temel alanlarından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamuda ve özel sektörde istihdam olanağına sahiplerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavlarında, 100 puan üzerinden en az 75 almış olmak gerekir. Başarı notunun 100 puan üzerinden en az 75 olması gerekir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu notunun başarı notuna etkisi % 60’tır. Enstitülerde bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 37.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için sosyal bilimler enstitüsü tarafından belirlenen süre içerisinde derslerin başarıyla bitirilerek tezin tamamlanması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 25-27.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç.Berna Güler Müftüoğlu Adres: Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı Kampusu, Spor Akademisi Durağı Karşısı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BEYKOZ/İSTANBUL Telefon: (0216) 332 38 20 / 111

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgileri yorumlayabileceklerdir.
 • Analitik düşünme ve öğrenme becerisi gösterebileceklerdir.
 • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi gösterebileceklerdir.
 • İşçi sınıfının doğuşu ve çalışma şartlarını kavrayabileceklerdir.
 • Sosyal politikanın doğuşu ve gelişimini kavrayabileceklerdir.
 • Dünyada ve Türkiye’de emek piyasasına ilişkin gelişmeleri değerlendirebileceklerdir.
 • Dünya'da ve Türkiye'de istihdam politikalarını analiz edebileceklerdir.
 • Farklı Kesimlerin (işçi, işveren ve devlet) endüstri ilişkileri sürecinde bulundukları konumu kavrayabileceklerdir.
 • İşçi ve işveren sendikalarının endüstri ilişkileri sistemindeki gelişimini farklı ülkeler bağlamında değerlendirebileceklerdir.
 • Sağlık hakkını yorumlayabilecek ve Genel sağlık sigortasını değerlendirebileceklerdir.
 • İş hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecekler ve Basın iş kanununu yorumlayabileceklerdir.
 • Yargıtay kararlarını tartışabileceklerdir.
 • Göç mekanizmalarının işleyişini ve göçün işgücü piyasalarını etkileyiş yöntemlerini analiz edebileceklerdir.
 • Endüstri ilişkileri ile insan kaynakları yönetimi anlayışını ilişkilendirebileceklerdir/karşılaştırabileceklerdir.
 • İşletmede stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımını organize edebileceklerdir.
 • İşyerinde psikolojik taciz kavramını tanımlayıp bir işyerinde psikolojik taciz vakasını tartışarak ve çözümleyebileceklerdir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat