Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya

Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2009 yılında kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Coğrafya Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş sınavı (A-Les)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı Coğrafyanın dallarıyla ilgili çeşitli derslerden ve (Fiziki Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Bölgesel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası, Siyasi Coğrafya) oluşur. Her öğrenci coğrafya alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Fen-Edebiyat Coğrafya Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Coğrafya öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde Coğrafya ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki coğrafya, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya, Türk Dünyası Coğrafyası ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nurten GUNAL Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1447 e-mail: nurtengunal@marmara.edu.tr Araş.Gör.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1326 e-mail: ozdemiry@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar yeryüzünün siyasi coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar Türkiye'nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar coğrafya araştırmalarında kullanılan metodları uygulama becerisi kazanır.
 • Mezunlar harita okuma ve çizme becerisi kazanır.
 • Mezunlar coğrafi araştırma ve arazi çalışması yapabilir.
 • Mezunlar disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 • Mezunlar mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Mezunlar disiplini profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat