Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1985.

Kazanılan Derece

Lisasns üstü uzmanlık.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık lisans eğitimi almış olmak, ALES (%50), lisans transkripsiyonu (%20), bilim imtihanı (%30).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ALES (%50), Transkripsiyon (%20), Bilim Sınavı (%30).

Program Profili

Öğrencilere Din Eğitimi açısından donanım sağlamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Örgün ve Yaygın Eğitim alanında istahdam edilmektedirler (öğretmen, vaiz gibi).

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yabancı dil başarısı akabinde benzer bir sınav neticesinde başarılı olanlar doktora programına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Devam zorunludur. Yazılı (kompozisyon) sınavlar yapılmaktadır. Vize sınavları ödev şeklinde de olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Derslerden başarılı olanların tez hazırlayarak savunmayı başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Adres: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cd. No:2 Bağlarbaşı/Üsküdar Cep Tel No: 05322241823 e-posta: banu.gurer@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Din Eğitimi alanının temel kaynaklarını tanıma.
  • Dinin temel kaynaklarının din eğitimi açısından inceleme becerisini elde etme.
  • Dini ve milli değerleri tanıyabilme ve aktarabilme becerisini kazanma.
  • Din Eğitimi alanında bilimsel çalışma yapabilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanına yönelik eğitim - öğretim faaliyetlerine dair yeteneklerini kullanarak geliştirme.
  • Din Eğitimi alanının problemlerini tanıyabilme ve çözüm üretebilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanıyla ilgili bilgiyi kullanabilme, sözlü ve yazılı ifade edebilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanında faydalı olabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi elde etme.
  • Din Eğitimi alanında farklı toplumlarda gerçekleştirilen uygulamaları mukayeseli olarak anlayabilme ve değerlendirebilme becerisini elde etme.
  • Din Eğitimi açısından dinin toplum ve kültür hayatındaki yerini anlayabilme becerisini kazanma.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat