Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1988.

Kazanılan Derece

Dr.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÜDS, KPDS veya dengi sınavlardan en az 60 puan almak, ALES( %70), Y.Lisans Transkripsiyonu(%20), Bilim Sınavı (%10).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ALES( %70), Y.Lisans Transkripsiyonu(%20), Bilim Sınavı (%10).

Program Profili

Din Eğitmi alanında uzmanlaşmayı sağlamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Örgün ve yaygın eğitim-öğretim sahasında istihdam edilmektedirler (akdemisyen, öğretmen gbi).

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili hazırlık ve sınavların başarılması akabinde Doçent olabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Devam zorunludur. Yazılı (kompozisyon) sınavlar yapılmaktadır. Vize sınavları ödev şeklinde de olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarıyla tamamlayanlar, hazırladıkları tezin savunmasından başarılı oldukları takdirde mezun olabilmektedirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Adres: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cd. No:2 Bağlarbaşı/Üsküdar Cep Tel No: 05322241823 e-posta: banu.gurer@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Din Eğitimi alanının temel kaynaklarını tanıma.
  • Dinin temel kaynaklarının din eğitimi açısından inceleme ve bu alanda disiplinler arası çalışabilme becerisini elde etme.
  • Dini ve milli değerleri tanıyabilme ve aktarabilme becerisini kazanma.
  • Din Eğitimi alanında bilimsel çalışma yapabilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanına yönelik eğitim - öğretim faaliyetlerine dair yeteneklerini kullanarak geliştirme.
  • Din Eğitimi alanının problemlerini tanıyabilme ve çözüm üretebilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanıyla ilgili bilgiyi kullanabilme, sözlü ve yazılı ifade edebilme becerisi kazanma.
  • Din Eğitimi alanında faydalı olabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi elde etme.
  • Din Eğitimi alanında farklı toplumlarda gerçekleştirilen uygulamaları mukayeseli olarak anlayabilme ve değerlendirebilme becerisini elde etme.
  • Din Eğitimi açısından dinin toplum ve kültür hayatındaki yerini anlayabilme becerisini kazanma.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat