Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

2002

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES sınavı ve mülakat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

dört yıllık fakülte mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

lisans eğitimi almış olmak

Program Profili

bir yıl ders dönemi, bir yıl tez yazma dönemi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dini Danışmanlık, din hizmetleri, aile irşat büroları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği not düzeyinin tutturulması halinde doktora eğitimine geçilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

yazılı sınav, seminer ve ödev hazırlama

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği mezuniyet koşulları ile aynı

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. ALi Köse, Anabilim dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mahir İz Cd. No. 2 bağlarbaşı Üsküdar İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Dini psikolojik yönleriyle kavrama
 • Dinin bireysel ve sosyal hayattaki işlevlerini kavrama
 • Din eğitimi ve öğretimi açısından din psikolojisinin önemini kavratmak
 • Dini tecrübenin çeşitli görünümleri ve mistik tecrübe arasındaki ilişkiyi yorumlama yeteneği
 • Dindarlığın gelişim dönemlerine göre değişimini yorumlayabilme yeteneği
 • Dinin bireysel ve sosyal hayattaki işlevlerini kavrama
 • Din eğitimi ve öğretimi açısından din psikolojisinin önemini kavratmak
 • Dindarlığın popüler görünümlerini kavrama ve yorumlayabilme yeteneği
 • Din psikolojisinde saha araştırması yapabilme yeteneği kazandırma
 • Din piskolojisindeki yeni ekoller hakkında bilgi edinme
 • Dindarlığın gelişim dönemlerine göre nasıl farklılık gösterdiğini kavrama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat