Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1990

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES sınavı ve mülakat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

dört yıllık fakülte mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

lisans eğitimi almış olmak

Program Profili

bir yıl ders dönemi, bir yıl tez yazma dönemi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dini Danışmanlık, din hizmetleri, aile irşat büroları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği not düzeyinin tutturulması halinde doktora eğitimine geçilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

yazılı sınav, seminer ve ödev hazırlama

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği mezuniyet koşulları ile aynı

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki Arslantürk, Anabilim dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mahir İz Cd. No. 2 bağlarbaşı Üsküdar İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Batı ve İslam dünyasında din sosyolojisi ile ilgili hazırlık çalışmalarına hakim olurlar.
  • Din sosyolojisinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimini bilirler.
  • Pozitivist felsefe ve evrimci din kuramlarının önde gelen temsilcilerini tanırlar.
  • Klasik sosyologların (E. Durkheim, K. Marx, M. Weber vs.) din sosyolojisi ile ilgili görüş ve teorilerini bilirler.
  • XX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra din sosyolojisi alanındaki gelişmeler.
  • Dine ilişkin tarihsel, psikolojik, sosyolojik, fenomenolojik ve yapısal yaklaşımları anlama
  • Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma.
  • Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
  • Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği.
  • Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat