Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1990

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans mezunu olmak, ALES'ten geçer puan almak, Marmara Üniversitesinin belirlediği dil barajını geçmek, Mülakata girmek

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans aeğitimi almış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora mülakat sınavında başarılı olmak, dil sınavında başarılı olmak,

Program Profili

bir yıl ders dönemi, üç yıl tez yazma dönemi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademik hayata devam için gerekli unvanı sağlamaktadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doçentlik veya yardımcı doçentlik için ön kademedir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

yazılı sınav, ödev, seminer ve doktora tezi hazırlamak

Mezuniyet Koşulları

ders dönemi sınavlarında başarılı olmak, doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak, doktora tez savunma sınavında başarıı olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Zeki Arslantürk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Mahir İz Cd. no. 2 Bağlarbaşı Üsküdar İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Son dönemde tartışma konusu olan din sosyolojisi problemlerinin ve bu problemlerle ilgili Batılı sosyologların argümanlarının orijinal makale ve kitaplardan seçilen metinlerden hareketle incelenmesi
 • Batıda ve Doğudaki örnek uygulamalar ve din-devlet ilişkileriyle ilgili kuramsal yaklaşımlardan hareketle din ve devlet ilişkilerini tartışmak
 • Dini grupların formasyonunu ve aralarındaki ilişki sistemlerini tartışmak
 • Sosyal bilimlerde deneysel ve kuramsal araştırma modellerinin nasıl oluşturulacağı konusunda bilgiler vermek ve uygulamalar yaptırmak
 • 21. yüzyılda yeni dini akımların varoluş nedenlerini, yönelimlerini ve grup yapılarını sosyolojik ve psikolojik açıdan ele almak
 • Çağdaş sosyoloji teorilerini ana başlıklar altında incelemek ve günümüzde tartışılan yeni yönelimleri tartışmak
 • Çoğul dini yapılara sahip toplumlarda dini grup ve kurumlar arasındaki ilişkiyi aydınlatmak, konuyla ilgili kuramsal yaklaşımları tartışmak
 • Ana örneklerinden hareketle İslam toplumlarının sosyolojik analiz ve yorumunu yapmak, konuyla ilgili çağdaş kuramları tartışmak
 • Çağdaş ve klasik din sosyolojisi teorilerini sistematik bir biçimde vermek, konuyla ilgili yeni yönelimleri tartışmak
 • Sekülerleşme ve din arasındaki ilişkiyi genel sosyoloji teorileri açısından incemek
 • Türk din sosyolojisinin imkanı ve sorunlarını tartışmak
 • SPSS kullanımıyla ilgili çeşitli araştırma problemlerinden hareketle uygulamalar yaptırmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat