Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılından beri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrenciler ekonometri tezli yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak ünvan kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar Ekonometri Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, Bilim Dalı ve Enstitü Yönetm Kurulu'nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına katılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Ekonometri yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı, ekononometri ve ekonometrik yöntemler konusunda kendisini geliştirmek, iktisadi ve finansal konularda araştırma yapmak isteyen veya yapılacak araştırmalarla ilgili bilgi ve deneyimini geliştirmek isteyenlere yönelik bir programdır. Temel bilgi eksikliği olanlara eksikleri tamamlatılmaktadır. Her sektörde uygulama ve araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ekonometri doktora programlarına ve sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam edilmesi mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ekonometri yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY Marmara Üniversitesi İKtisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü ecaglayan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, teorik dersler için sınıflar ve istatistiksel yazılım kullanımı için bir laboratuvar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel ve ileri ekonometrik yöntemlerin teorik yapısını bilir ve bu konudaki bilimsel gelişmeleri takip edebilir.
  • Yatay kesit ve zaman serisi verileri ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
  • İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğine sahiptir. İktisadi düşünce yeteneği gelişmiştir.
  • Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel ve istatistiksel kavram ve yöntemleri bilir.
  • İhtiyaç duyulan ekonometik paket programlarını kullanabilir.
  • Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir. Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme becerisine sahiptir.
  • Raporlanmış ekonometrik ve alanı ile ilgili istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
  • Finansal piyasalar, bankalar ve aracı kurumlar gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili olayları inceleyerek uygulama yapma beceri ve bilgisine sahiptir.
  • Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.
  • Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak inceleyebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat