Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İleri düzeyde ekonometri bilgisine sahiptir, ekonometrik yöntemlerin teorik yapılarını anlayabilir.
  • Yatay kesit, zaman serisi ve panel veriler ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
  • Gelişmiş iktisadi düşünce yeteneğine sahiptir. İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
  • İleri ekonometrik yöntemlerin çeşitli ekonometrik paket programlarla uygulamalarını yapabilir.
  • Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel ve istatistiksel kavram ve yöntemleri bilir.
  • Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir.
  • Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme ve karar verme becerisine sahiptir.
  • Raporlanmış ekonometrik çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
  • Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.
  • Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak inceleyebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat