Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılından beri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrenciler ekonometri doktora diploması sahibi olur ve doktor olarak ünvan kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

İki yıllık tezli yüksek lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 yabancı dil puanının en az 55 olması gerekmektedir. Adaylar Ekonometri Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu doktora programından farklı alanda almış olan aday, Bilim Dalı ve Enstitü Yönetm Kurulu'nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına katılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Ekonometri doktora programındaki bir öğrenci, yeterlilik sınavını geçmek ve daha sonra tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Ekonometri Doktora Programı, ekononometri ve ekonometrik yöntemler konusunda uzmanlaşmak, iktisadi ve finansal konularda araştırma yapmak isteyen veya yapılacak araştırmalarla ilgili bilgi ve deneyimini geliştirmek isteyenlere yönelik bir programdır. Her sektörde uygulama ve araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

0

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ekonometri doktora programına kayıtlı öğrenciler 1 ara sınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, ayrıca yeterlilik sınavını geçmesi ve tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY Marmara Üniversitesi İKtisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü ecaglayan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, teorik dersler için sınıflar ve istatistiksel yazılım kullanımı için bir laboratuvar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İleri düzeyde ekonometri bilgisine sahiptir, ekonometrik yöntemlerin teorik yapılarını anlayabilir.
  • Yatay kesit, zaman serisi ve panel veriler ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
  • Gelişmiş iktisadi düşünce yeteneğine sahiptir. İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
  • İleri ekonometrik yöntemlerin çeşitli ekonometrik paket programlarla uygulamalarını yapabilir.
  • Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel ve istatistiksel kavram ve yöntemleri bilir.
  • Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir.
  • Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme ve karar verme becerisine sahiptir.
  • Raporlanmış ekonometrik çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
  • Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.
  • Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak inceleyebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat