Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Enformatik (Almanca)

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşma paralelinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her yıl ilan edilen kontenjan dahilinde, sınavlarda başarı gösteren öğrenciler kabul edilir. Programın dili Almancadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İyi derecede Almanca bilinmesi gerekmektedir.

Program Profili

Enformasyon ve iletişim teknolojileri destekli karar sistemleri alanında üst düzey bilgi birikimi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Başta Alman sermayeli büyük ölçekli işletmeler olmak üzere, enformasyon teknolojileri bölümlerinde ve ERP danışmanlık firmalarında istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize, final sınavları ve proje çalışmaları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Yücel Yılmaz yucelyilmaz@marmara.edu.tr Tel: 0-212-677 74 05 AKTS/DS Koordinatörü: Araş. Gör. Dilara Büyükköz dilara.buyukkoz@marmara.edu.tr Tel: 0-212-507 99 25 Adres: Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Ressam Namık İsmail Sokak No: 1 Bahçelievler-Istanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Enformasyon teknolojilerini temel işletmecilik ve yönetim becerilerini bir arada kullanabilirler.
  • Ekonomi ve işletme temelli eğitim alan öğrenciler, işletmeye sorunlarını enformasyon ve iletişim teknikleri açısından değerlendirebilip, etkin çözümler üretebilirler.
  • İşletme informatiğine ve işletmelerde IT kullanımına, yazılım,donanım, programlama, algoritmalar, işletim sistemleri, kullanılan yazılımlar, süreç yönetimi gibi temel yeteneklerere sahip olurlar.
  • Uygulama sistemleri, eTicaret, iletişim sistemleri, veri yönetimi, işletme faaliyetlerinin modellenmesi, bilgi yönetimi, işletme zekası konularında uzmanlaşabilirler.
  • Kurumların örgüt yapılarını, iş süreçlerini ve bilişim gereksinmelerini çözümleyebilirler.
  • Bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kurumların gereksindiği bilişim çözümlerini tasarlayabilirn, gerçekleştirebilir.
  • Bu çözümlerin kullanılmasının, kurumun yapısını, işleyişini ve çevresi ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini irdeleyebilir.
  • İleride işletme enformatiği alanında deneysel ve kuramsal araştırma yapabilirler.
  • Karar almada destek uygulamalarının” oluşumu için gerekli olan matematiksel ve istatistiksel yöntemler ve modeller öğreneceklerdir.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en etkin bir biçimde küresel rekabet amaçlı, işletme stratejilerinde kullanabileceklerdir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat