Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Halen başkanlığını Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=doktora

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=doktora

Program Profili

Eskiçağ Tarihi doktora programı Eski Doğu ve Eski Batı uygarlıkları konusunda çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır. Öğrencilere, Eski Doğu uygarlıklarından Urartu, Yeni Assur ve Geç Hitit ve bunların çağdaşı Demir Çağı toplumları hakkında, Eski Batı alanında ise özellikle yazılı belgelere dayanarak Hellen ve Roma döneminin problemleri hakkında yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırmaktadırlar. Programda ders veren akademisyenler Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk Doç. Dr. Esra Güzel Erdoğan Dr. Öğr.Üyesi Ali Çifçi Dr. Öğr. Üyesi Siren Çelik

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programından mezun olanlar üniversitelerin Eskiçağ Tarihi Anabilim Dallarında akamisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Mezuniyet Koşulları

Doktora derslerini başarmak, yeterlilik sınavını geçmek, belirtilen sürede tez çalışmasını tamamlayarak jüri önünde savunmak. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tarih Anabilim Dalı: Başkan Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora programı Göztepe Kampüsü'nde Fen-Edebiyat Fakültesi içinde yürütülmektedir. Burada zengin bir kütüphane, temel yayınlara ulaşılan erişime açık veritabanları, birlikte çalışılabilecek mekanlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi olayların zamana ve mekâna göre farklılaşmasından haberdar olur, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
  • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmaları için gerekli donanımı kazanır. Veri tabanı oluşturma ve araştırmalarında kullanmak için bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
  • Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak araştırmalarda ve mesleki çalışmalarda uygulayabilir.
  • Mezunlar, kültürel analiz ve sentez yapabilirler
  • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar
  • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler
  • Mezunlar, kültürel miras ve eski eserlerle ilgili temel kanunları öğrenir, etik sorumluluk anlayışı kazanırlar

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat