Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali DURUSOY Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilimdalı Başkanı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı Dekanlık Binası No: 21 Tel : 0216 651 43 75 (PBX)-310 dahili. Faks : 0216 651 43 83 durusoyali@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mantığın bilimler arasındaki yerini ve klasik mantığın genel özelliklerini anlar.
 • Dinî fenomenleri fenomenolojik yöntemle analiz eder.
 • Dinlerde ortak olarak gözlemlenen veya ibadet maksadıyla yerine getirilen dini fenomenleri tanıyarak mahiyet ve tezahürlerini açıklar.
 • Dinler tarihinin ana temaları ve metodolojisini genel olarak kavrar.
 • İslam-Hıristiyan münasebetlerinin tarihsel gelişimini, kutsal metinler ve teolojik metinler çerçevesinde analiz eder.
 • Günümüz dünya dinleri hakkında bilgi edinir.
 • Aristo ve Platon felsefelerini filozofların metinleri ışığında karşılaştırır.
 • Doğu Düşünceleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Aydınlanma felsefesininin temel özelliklerini niteler.
 • Çağdaş Türk Düşüncesinin problemlerini tarihi ve felsefi bir perspektifle kritik eder.
 • Din felsefesinin başlıca konularından olan dinî dil tasavvurunu ilgili literatür ışığında kavrar.
 • Dinî çoğulculuk tartışmaları ve çoğulcu yaklaşımı benimseyen filozof ve düşünürlerin yaklaşımlarını değerlendirir.
 • Tez, kitap, makale ve ansiklopedi maddesi gibi araştırmalarda ihtiyaç duyulan yöntem ve teknik becerileri elde eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat