Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali DURUSOY Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilimdalı Başkanı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı Dekanlık Binası No: 21 Tel : 0216 651 43 75 (PBX)-310 dahili. Faks : 0216 651 43 83 durusoyali@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel düşünmeyi, tanımlamanın, kanıtlamanın ve ölçmenin bilim için önemini değerlendirir.
 • Eski Ahit metin analizi, Kanonu oluşturan kitapların tarihi ve kritik oluşum süreçlerini öğrenir.
 • Platon örneğinde nasıl felsefe yapıldığınının farkına varır.
 • Ateizm ya da Tanrı'nın inkarı gibi din felsefesi çerçevesinde cereyan eden çağdaş tartışmaları tanıyıp belli düzeyde bu tartışmalara iştirak eder.
 • İslam klasik felsefesinde metafiziğin yerini ve modern felsefeye yansımalarını idrak eder.
 • Yahudiliğin mistik ve manevi boyutunun araştırılması; tarihi gelişimi ve müesseselerine dair bilgi sahibi olur.
 • Hıristiyanlığın mistik ve manevi boyutunu tanır.
 • Tanrı inancının rasyonelliği konusu çerçevisinde çağdaş din felsefesi tartışmalarını tanırve tartışmalara katılır.
 • Yeni Ahit'i oluşturan kitapların muhtevası ve tarihsel oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 • Descartes'in metinlerinden hareketle aklın önemi ve felsefî yöntemin ne olduğunu ayırd eder.
 • Akademik çalışma yapabilmek için gerekli olan teknik, terminolojik ve temel literatüre dair alan formasyonunu elde eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat