Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel ve ek mali tabloları ile temel finansal tabloları anlama, sonuçlarını yorumlama ve analiz tekniklerini uygulamayı öğrenme becerisi,
  • Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisi,
  • Sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisi,
  • Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğrenme ve kullanabilme yeteneği,
  • Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi,
  • Temel İngilizce yapılarını öğrenme ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekte iş yaşamında kullanma becerisi
  • İşletmenin temel işlevlerini ve toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini anlayabilme becerisi
  • Güncel olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi
  • İktisadi teorilerin sayısal olarak modelleme becerisi
  • Değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat