Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans programı 2003 - 2004 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması söz konusu değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bahar ve güz dönemlerinde yer alan toplam derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Program finans, finans piyasaları, yatırım yönetimi, bankacılık vb. alanlarda çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde para ve sermaye piyasalarında hızla meydana gelen değişiklikler, gelecekte finans piyasalarında mesleğini yapacak kişilerin bu konuda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans programında öğrencilere meslek ve sosyal hayatlarının her döneminde ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrencilere ekonomi, finans ve finansal kurumlar odaklı dersler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları genellikle akademisyenlik, bankaların ve diğer finansal kurumların çeşitli kademelerinde veya bağımsız olarak finans uzmanı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların eğitimlerine devam etmek istemeleri durumunda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi yüksek lisans programı mezunları tercih ettikleri bir üst eğitim için gereken ALES sınavı ve tercih edilen programların mülakat ve/veya yazılı sınavlarında başarılı olmaları koşulu ile bir üst programa devam edebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde 1 vize sınavı, dönem sonunda 1 final sınavı, olmak üzere 2 adettir. Vizelerin başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etmeleri, programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve konuları ile ilgili bir alanda hazırladıkları tezi seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Adres: T.C. Marmara Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi, Ressam Namık İsmail Sok. Bahçelievler/İstanbul Telefon: 0 216 507 99 25 E-mail: ggokcen@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bir işletmeyi, kuruluşu veya olguyu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alır, inceler ve değerlendirir.
 • Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi bilim dalının literatürü, prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur ve tartışır.
 • Küresel, toplumsal, ekonomik ve hukuksal değişimlerin sebep ve etkilerini analiz eder.
 • İşlemsel ve taktik düzeydeki bir sorunun çözümü ile ilgili olarak fikirler öne sürer.
 • Önerilen fikir ve çözümleri savunur.
 • Elde edilen bilgi ve beceriyi uygulamada kullanır.
 • Bağımsız davranır ve inisiyatif alır.
 • İleri düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapar.
 • Bilim dalı ile ilgili bir düşünce sistemine sahip olur.
 • Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar ve sunum yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat