Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Yüksek Lisans programları 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ VE FİNANSMANI alanında yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması söz konusu değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bahar ve güz dönemlerinde yer alan toplam derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Program gayrimenkul değerlemesi ve finansmanı alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde gayrimenkul değerlemesi konusunda meydana gelen değişiklikler, gelecekte bu mesleği yapacak kişilerin bu konuda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Yüksek Lisans programında öğrencilere gayrimenkul değerlemesi ve finansmanı konusunda çalışmaya başladıkları zaman ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde öğrencilere gayrimenkul değerlemesi ve finansmanı odaklı dersler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları genellikle Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Yatırım Danışmanı, Emlak Danışmanı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Doktora programı bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde 1 vize sınavı, dönem sonunda 1 final sınavı, olmak üzere 2 adettir. Vizelerin başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etmeleri, programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve konuları ile ilgili bir alanda hazırladıkları tezi seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet Özkan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü Ressam Namık İsmail Sok. No:1 34180 Bahçelievler / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 507 99 25 - 1465

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Gayrimenkul değelemesi ve finansmanında karşılaşılan sorunları analiz eder.
 • Liderlik ve karar alma becerileri gelişir.
 • Bir gayrimenkulü veya gayrimenkul kuruluşunu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alır, inceler ve değerlendirir.
 • Gayrimenkul değerlemesi ve finansmanı konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olur ve bu bilgileri tartışır.
 • Küresel, ekonomik ve hukuksal değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder.
 • Elde edilen bilgi ve becerileri uygulamada kullanır.
 • Bağımsız davranır ve insiyatif alır.
 • Bilim dalı ile ilgili bir düşünce sistemine sahip olur.
 • Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur.
 • Sunum yapma becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat