Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme yeteneği kazanır.

- Gazeteciliğin tarihsel evrelerini, dönüşümünü, Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında fikir sahibi olur.

- Küresel gelişmelerle gazetecilik arasında ilişki kurabilir

- Demokratik sistemlerle medya yapısı arasındaki ilişkilere dair bilgilerini geliştirir.

- Gazetecilikle toplumsal yapı arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilimsel meseleler üzerine analitik düşünme becerisi kazanır.

- Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilir, haber metni yapılarını geliştirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bağımsız araştırma yapma yetkinliği kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Disiplin içi ve disiplinlerarası bilgisini sürekli geliştirecek donanım kazanır.

- İletişim araştırmalarına dair yetkinlik ve yöntem bilgisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilir.

- Fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilme becerisi edinir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Geleneksel ve yeni medyada haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilir.

- Haberi, haberin nasıl yapıldığını, önceliklerini, hedefini, yayın aşamasını ve sonrasını değerlendirebilir.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanılır.

 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme yeteneği kazanır.
 • Bilimsel meseleler üzerine analitik düşünme becerisi kazanır.
 • Gazeteciliğin tarihsel evrelerini, dönüşümünü, Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında fikir sahibi olur.
 • Küresel gelişmelerle gazetecilik arasında ilişki kurabilir
 • Demokratik sistemlerle medya yapısı arasındaki ilişkilere dair bilgilerini geliştirir.
 • Gazetecilikle toplumsal yapı arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir.
 • Geleneksel ve yeni medyada haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilir.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası bilgisini sürekli geliştirecek donanım kazanır.
 • Haberi, haberin nasıl yapıldığını, önceliklerini, hedefini, yayın aşamasını ve sonrasını değerlendirebilir.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilir.
 • İletişim araştırmalarına dair yetkinlik ve yöntem bilgisi kazanır.
 • Bağımsız araştırma yapma yetkinliği kazanır.
 • Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilir, haber metni yapılarını geliştirebilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanılır.
 • Fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilme becerisi edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat