Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

Bu program, günümüz gazeteciliğinin kapsamını, üzerine yapılan tartışmaları, tarihsel olarak yaşadığı değişimi bilimsel olarak inceler ve açıklar. Siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel, teknolojik gelişmelerin gazetecilik üzerindeki etkisini inceler. Gazetecilikteki farklı ekol, gelenek ve anlayışları tahlil eder.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "UZMAN" ünvanı alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Program mülakat ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenci kabulünde uygulanan puanlama dağılımı %20 Transkript Notu, %50 ALES Notu, %20 Bilimsel Hazırlık Sınavı Notu, %10 Mülakat Notu şeklindedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program 1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği';nde yer alan şartlar çerçevesinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay geçiş süreci tamamlanan öğrencilerin intibak işlemleri aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için derslerin başarıyla tamamlanması ve bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinden başarılı olması şarttır.

Program Profili

Bu program, gazetecilik mesleğinin önemini, kamuoyu oluşturmadaki işlevini bilen, meslek etiğine inanan, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, Türkiye'nin yanı sıra dünyayı da yakından izleyen, konulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşan, alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, medyanın tüm alanlarında ve her düzeyde çalışabilir, akademik kariyer yapabilir, kamuda ve özel sektörde basın danışmanı, basın sözcüsü olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olanlar, akademik kariyerin devamında Genel Gazetecilik Doktora programını tercih edebilirler. Doktora programına başvurabilmek için YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Bunun yanı sıra başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanı da almış olması gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimin ders aşamasındaki değerlendirmede her bir ders için bir ara sınav ve bir tane yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılmaktadır. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun % 40'ı ve yarıyıl sonu sınavının % 60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde savunarak, jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2,50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Örgün eğitim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Emre Bağce, +90 (212) 233 04 47, emrebagce@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Yetkin bir öğretim kadrosuna ve çeşitli teknik olanaklara sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme yeteneği kazanır.

- Gazeteciliğin tarihsel evrelerini, dönüşümünü, Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında fikir sahibi olur.

- Küresel gelişmelerle gazetecilik arasında ilişki kurabilir.

- Demokratik sistemlerle medya yapısı arasındaki ilişkilere dair bilgilerini geliştirir.

- Gazetecilikle toplumsal yapı arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilimsel meseleler üzerine analitik düşünme becerisi kazanır.

- Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilir, haber metni yapılarını geliştirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bağımsız araştırma yapma yetkinliği kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Disiplin içi ve disiplinlerarası bilgisini sürekli geliştirecek donanım kazanır.

- İletişim araştırmalarına dair yetkinlik ve yöntem bilgisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilir

- Fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilme becerisi edinir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Geleneksel ve yeni medyada haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilir.

- Haberi, haberin nasıl yapıldığını, önceliklerini, hedefini, yayın aşamasını ve sonrasını değerlendirebilir.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanılır.

 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme yeteneği kazanır.
 • Bilimsel meseleler üzerine analitik düşünme becerisi kazanır.
 • Gazeteciliğin tarihsel evrelerini, dönüşümünü, Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında fikir sahibi olur.
 • Küresel gelişmelerle gazetecilik arasında ilişki kurabilir.
 • Demokratik sistemlerle medya yapısı arasındaki ilişkilere dair bilgilerini geliştirir.
 • Gazetecilikle toplumsal yapı arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir.
 • Geleneksel ve yeni medyada haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilir.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası bilgisini sürekli geliştirecek donanım kazanır.
 • Haberi, haberin nasıl yapıldığını, önceliklerini, hedefini, yayın aşamasını ve sonrasını değerlendirebilir.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilir
 • İletişim araştırmalarına dair yetkinlik ve yöntem bilgisi kazanır.
 • Bağımsız araştırma yapma yetkinliği kazanır.
 • Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilir, haber metni yapılarını geliştirebilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanılır.
 • Fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilme becerisi edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat