Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Basın işletmeciliğinde temel özellikleri ve günümüzdeki basın işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi sahbi olur.
  • Dergi yayıncılığında Türkiye'deki ve Dünya'daki durumlar
  • Sanal dünyamızdaki enformasyon filtresine dair görüş ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
  • Küreselleşme va basın arasında ilişki kurabilir.
  • Gazetecilik açısından ve sosyolojik perspektiften haberler hakkında bir kavrayış geliştirebilecekler,
  • Haber yapım ortamını ve özelliklerini tartışabilecekler, haber toplama ve yayınlamanın pratik ve özelliklerini değerlendirebilecekler,
  • Farklı medya platformlarında haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilecekler
  • Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilecek ve haber metni yapılarını geliştirebileceklerdir,
  • Farklı haber medyası biçimlerinin özelliklerini uygulayabilecekler,
  • Haber yapımı için olası tekniklerin çeşitliliği içinde dikkate alınan seçimler yapabilecekler ve belirli stratejilerin etkilerini eleştirel olarak değerlendirebilecekler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat