Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Program Profili

Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pazarlama Yönetimi ile ilgili alanlar (Marka Yönetimi, Ürün Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları gibi)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Mezuniyet Koşulları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ercan GEGEZ Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler Yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1301

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Markanın önemi, marka değerinin ölçülmesi gibi kavramlar
  • Uluslar arası pazarlama kavramı ve uluslar arası pazaralara giriş stratejileri
  • Güncel pazarlama kavramları ve küresel pazarlama kavramlarına genel bir bakış
  • Pazarlama kavramlarının yaratılması süreci ve pazarlama kavramlarının uygulanması
  • Pazar analizlerinin yapılması, ve küresel Pazar analizinin yapılması
  • stratejik pazarlamanın stratejik yönetimdeki rolü
  • Toplam kalite yönetiminin küresel işletmelerde uygulanması
  • elektronik pazarlama ve küresel pazarlamadaki önemi
  • Farklı ülkelerde bulunan Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi
  • Uluslar arası pazarlara girme stratejileri ve yönetim süreçleri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat