Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Peygamberin söz, fiil ve takrirlerini incelemek
  • Peygamberin fiziksel ve ahlaki özelliklerini inceleyen
  • Hadis usulü hadis tarihi hadis kaynaklarının tanımı
  • hadise ait tarihi ve güncel problemler, hadislerin İslam dinindeki yeri ve önemi
  • Hadis usulü kaynaklarının tanıtımı ve tenkitleri ile hadis kaynaklarında yer alan bazı hadis metinlerinin değerlendirilmesi
  • Hadis kaynaklarının muhteva özellikleri ve kullan usulleri
  • Peygamberin hayatının müslümanlar için örnek teşkil etmesi
  • sünnetin bağlayıcılığı gibi konuların siyer ve hadis kaynaklarına dayandırılması
  • İlmi teliflerin yapılış amacı, hazırlanış aşamaları bu aşamalarda takip edilen kolaylaştırıcı yöntemler
  • hadis ravileri ve hadislerle meşgul olan kimselerin biyografileri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat