Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Büyüme, büyüme oranı, büyüme-kalkınma ilişkisi konusunda fikir sahibi olmak.
  • İçe dönük ve dışa dönük kalkınma stratejileri hakkında fikir sahibi olmak.
  • Farklı büyüme ve kalkınma kuramlarını bilir.
  • Para, paranın fonksiyonları, para piyasaları, para politikasını yürüten kurum yapıları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Sanayi devrimi ve sanayi devrimi sonrası dünya ekonomik düzeninde ortaya çıkan değişimler konusunda bilgi sahibi olmak.
  • Küreselleşme ve bölgesel iktisadi entegrasyonlar konusunda bilgi sahibi olmak
  • Devletin uyguladığı iktisat politikalarının milli gelir, enflasyon ve istihdam düzeyi üzerindeki etkilerini öngörebilme yeteneğine sahip olmak
  • Tüketici, firma, devlet, uluslar arası kuruluşlar gibi iktisadi aktörlerin davranışlarını tahmin etme becerisi kazanmak
  • Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol, monopson ve oligopson gibi faklı piyasa türlerinin nasıl çalıştığını bilmek
  • Mal, para ve döviz piyasalarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.