Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

1982

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans (Master)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitelerin İktisat, İşletme fakültelerinden İktisadi ve idari bilimler Fakültesi ,ktisat, işletme, ve maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden, üniversitelerin ilgili mühendislik fakülteleri yada bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yukarıda belirtilen alanlar dışından gelen adayların programa kabul edilebilmesi için belirlenen derslerden 2 yarıyıl olarak bilimsel hazırlık alması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitünün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavlarında başarılı olmak zorundadır.

Program Profili

Program iktisat politikası konularında teorik bilgi yanısıra, uygulama bilgilerini içermektedir. programda teori ve uygulama konularının eşit ağırlıkta olması gözetilmiştir. Ğrogram mezunları doktora programlarına katılabildikleri için teorik altyapının güçlü olması gerekmektedir. Ayrıca mezunlar iş hayatına yönelik olarakta uygulama bilgileri ile donatılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları ilgili kamu kuruluşlarında, üniversitelerin iktisat bölümlerinde ve özel sektörün ilgili departmanlarında istihdam edilmektedir. Bu Programda yüksek lisans yapmış olmak bir çok iletme , aracı kurum ve banka için tercih nedeni olarak kabul edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programda mezun olan bireyler doktora derecesi için başvurabilmekte ve kabul edilebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Program da sınavlar enstitünün belirleyeceği kriterlere göre yapılmaktadır. Bu çerçevede enstitünün belirlediği tarihler her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 Final sınavı şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır. 2 yarıyıl ders aşaması, 2 yarıyıl tez hazırlama şeklinde olmaktadır. Tez aşamasında geçerli nedenlerle tezini 2 yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler 2 yarıyıl daha ek süre verilir. Öğrenciler programı en fazla 6 yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır. Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı sayılırlar. Not sisteminde vize notunun %40'ı, final notunun %60'ı esas alınır. Derslerden başarısız olan öğrencilere ek 1 yarıyıl daha verilir. derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezini geçerli sürede tamalamayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Bölüm Başkanı: Fatma Nuray Altuğ Ressam Namık İsmail Sok. No:1 34180 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: : 0 (212) 507 99 25/1331 nuray_altug@yahoo.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • iktisadi sorunların bilimsel tanımlanması ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması
  • iktisadi temel bilgiler, iktisat politikası amaç, araç ve sorunlarının tanımlanması
  • bilişim teknolojileri, yabancı dil, analitik tekniklerin kullandırılması
  • iktisat politikaları teorik bilgileri doğrultusunda politika uygulayıcıları ve uygulamalarının analizinin yapılabilmesi
  • iktisat politikası alanında küreselleşme doğrultusunda ulusal çıkarları gözeten öncü, yenilikçi ve rekabetçi politikalarının geliştirilebilmesi
  • mesleki bilgileri oluştururken, kullanırken evrensel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak, insani gelişim sürecine açık olma
  • bilgi ekonomisi kapsamında iktisat politikalarını yeniden tanımlamak
  • sosyal bilimlerde ve iktisatta metodoloji ve araştırma tekniklerini öğrenip uygulamak
  • program çevrelerindeki ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır
  • Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri içsel perspektifle, doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat