Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • iktisadi sorunların bilimsel tanımlanması ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması
  • iktisadi sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri etkili bir şekilde kullanabilme
  • iktisadi temel bilgiler, iktisat politikası amaç, araç ve sorunlarının tanımlanması
  • Globalizasyon süreci ile ilgili temel bilgi ve çözümleme tekniklerinin kazandırılması
  • iktisat politikası alanında disiplinlerarası işbirliğinin, tarih ve gelecek bilincinin kazandırılması
  • iktisat politikası alanında küreselleşme doğrultusunda ulusal çıkarları gözeten öncü, yenilikçi ve rekabetçi politikalarının geliştirilebilmesi
  • sosyal bilimlerde ve iktisatta metodoloji ve araştırma tekniklerini öğrenip uygulamak
  • iktisadi öngörülerde bulunabilmek
  • ulusal ve uluslarararası politik sistemlerin tanınması
  • Uluslarası finans piyasaları ve gelişmekte olan ülkeler: yakın tarihe bakış ve son gelişmeler. Döviz ve para politikası rejimlerinde son gelişmeler

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat