Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

1983 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilan edeceği şartları sağlamak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Mezun olunan lisans programına göre, öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri okutulabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans mezunu olmak

Program Profili

Program, iktisat alanında lisansüstü öğretim almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Makro iktisat, mikro iktisat, iktisatta yöntem, iktisadi analiz, matematiksel iktisat gibi derslerle program öğrenciye ileri bir iktisat nosyonu kazandımayı amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu hesaplanmasında, vize notunun %40'ı, finalin %60'ı alınır. Öğrencinin başarılı olması için dersten alacağı nihai not en az 65, genel transkript ortalaması da en az 75 olmalıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.

Mezuniyet Koşulları

Alınan derslerden ve yüksek lisans tezinden başarılı olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim dalı başkanı: Prof. Dr. Rona Turanlı / e-posta: turanlir@yahoo.fr / tel: 0212 507 99 25

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İktisat alanındaki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi,
  • İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisi,
  • İktisat politikalarının etkilerinin incelenebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisi,
  • Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi
  • Uluslararası iktisadi faaliyetleri iktisat teorileri çerçevesinde açıklayabilme becerisi
  • Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme becerisi
  • Maliye politikasının ekonomik amaçlar üzerindeki etkinliğini
  • Konsolide finansal tabloların hazırlanması ve raporlanmasını ve enflasyon muhasebesine göre düzeltme işlemlerini yapabilme becerisi
  • İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme becerisi
  • İktisadi teorilerin sayısal olarak modelleme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat