Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

1984 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilan ettiği şartlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formel

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans - yüksek lisans mezunu olmak

Program Profili

İktisat alanında ileri düzey teorilerin incelenmesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler. Öte yandan, akademik kariyer açısından da program çekim merkezi konumundadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olanlar post-doktora programlarına katılabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı puanının hesaplanmasında %40'ı, final sınavlarının %60'ı hesaba katılır. Mezuniyet için, dersin not ortalaması 75, genel not ortalaması 85 olmalıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.

Mezuniyet Koşulları

Alınan derslerden ve doktora tezinden başarılı olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim dalı başkanı: Prof. Dr. Rona Turanlı / e-posta: turanlir@yahoo.fr / tel: 0212 507 99 25

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İktisat alanında ki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi,
  • İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisi,
  • İktisat politikalarının etkilerinin incelenebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisi,
  • Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi
  • Uluslararası iktisadi faaliyetleri iktisat teorileri çerçevesinde açıklayabilme becerisi
  • Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme becerisi
  • Maliye politikasının ekonomik amaçlar üzerindeki etkinliğini
  • Konsolide finansal tabloların hazırlanması ve raporlanmasını ve enflasyon muhasebesine göre düzeltme işlemlerini yapabilme becerisi
  • İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme becerisi
  • İktisadi teorilerin sayısal olarak modelleme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat