Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinlerarası bir alan olan iletişim bilimleri kapsamında bilimsel çalışmalar yapma yeteneğini arttırmak
 • İletişim kuramlarına ilişkin yaklaşımların analizini derinleştirmek
 • Küresel ve yerel sorunlar hakkında eleştirel bir farkındalık oluşturmak
 • İletişim mesleğinin küresel ve yerel dinamiklerini derinleştirerek analiz etme yetisi kazandırmak
 • İletişim etiği çerçevesinde mesleki sorumluluklar kazandırmak
 • Toplumsal iletişimi anlamada yeni kavram ve kuramlardan yararlanma donanımı kazandırmak
 • Medyanın yapısal,politik ve ideolojik iliişkilerinin bütünlüklü analizini gerçekleştirmek
 • Akademik bir uzmanlık alanı kazandırmak
 • Bilimsel araştırma yapmak için metodoloji bilgisi kazandırmak
 • Türkiye ve dünyadaki güncel meseleler hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırmak
 • Yeni Medya ve geleneksel medyadaki değişim dinamiklerini çözümleme becerisi kazandırmak
 • İletişim bilimleri alanına , bilimsel yayın ve projelerle katkıda bulunma donanımını kazandırmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat