Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Din kültürünün temel kaynaklarını tanıma ve kullanabilme
  • Dinin temel kaynaklarını eğitim açısından inceleme becerisi
  • İlk öğretim düzeyinde inanç ve ahlak gelişimi alanında çalışabilmek ve uzmanlaşabilmek
  • Millî, manevi değerleri tanıyabilme ve aktarabilme
  • Öğretim-eğitim hizmetlerinde öğretici ve yol gösterici olmak
  • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
  • Din kültürü öğretmenliğinin problemlerini tanıyabilme ve çözüm üretebilme becerisi
  • Dinî ve manevî duygunun niteliklerini tanıyabilme ve empati geliştirebilme
  • Toplumların kültürünü, tarihini,sosyal yapısını ve eğitim sistemlerini mukayeseli olarak tanımak
  • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat