Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelerin küreselleşme sürecinin en temel dinamiğini oluşturduğu bir dönemde, artık bilim-teknoloji ve ekonomi politikalarının odağına inovasyon olgusu yerleşmiş durumdadır. İnovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve gelişmenin en temel unsurlarından birisidir. Bu bağlamda, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans programıyla Türkiye’nin sosyoekonomik sorunlarından biri olan inovasyon ve girişimcilik yeteneği konusundaki eksikliklere çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği koşullar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal ve informal öğrenme kuralları

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği koşullar

Program Profili

Yenilenen ders içerikleriyle birlikte teknogirişimciliğe ve teşvik politikalarına daha fazla ağırlık verilecek olan programımızda, inovasyon ve girişimcilik ekonomisinin genel çerçevesini oluşturacak makro ve mikro içerikli derslerin yanı sıra uygulamada aşağıdaki konulara odaklanılacaktır: Türk Patent Enstütüsü üzerinden patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline yönelik başvuru süreçlerinin nasıl gerçekleştiği ve bu süreçlerde önemli hususların neler olduğu, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceği. AB Proje Döngü Yönetiminin ne olduğu, bu yönteme göre Avrupa Birliği projelerinin nasıl hazırlandığı ve başvuru sürecinde kritik olan konuların neler olduğu. TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurumlarının girişimcilik ve Ar-Ge desteklerinin neler olduğu. Üniversitemizin İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) danışmanı olan öğretim üyelerimiz öncülüğünde, öğrencilerimizin ve ilişkili oldukları firmaların bahsi geçen destek ve projelerden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin ipuçları... programın genel profilini belirlemektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program, yüksek teknolojili firma çalışanlarının yanı sıra, bankacılık, finans, bilişim gibi inovatif ve rekabetçi sektörlerdeki firmaların çalışanlarını, mezuniyet sonrası yaşanan iş bulma rekabeti içerisinde fark yaratmak isteyen yeni mezunları ve kendi işlerini kurmayı amaçlayan girişimci adaylarını hedeflemektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programı planlanmaktadır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav, bütünleme ve final sınavları. 100'lü not sistemine göre değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kredi koşullarını yerine getirme

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Alkan Soyak, İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü

Bölüm Olanakları

iktisat bölümü ve İktisat Fakültesi döküman, sınıf olanakları. Merkez kütüphane ve e-kütüphane olanakları

Müfredat

Müfredat