Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması, ALES sınavından gerekli puana sahip olma, bilim dalı tarafından yapılan sınavda başarılı olma.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formaldir. İşletme ve Çalışma Ekonomisi alanından gelen lisans mezunları doğrudan programa dahil olurken diğer bölüm mezunları bir yıllık bilimsel hazırlık programına yönlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Program insan kaynakları alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilere İKY konusunda yüksek lisans seviyesinde bilgiler aktarılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları işletmelerin insan kaynakları departmanlarında planlama, seçme, yerleştirme, eğitim, ücretleme, performans değerleme, özlük işleri gibi alanlarda istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının mezunları lisans üstü öğrenimlerine devam etmek isterler ise doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Binali Doğan Adres: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ressam Namık İsmail Sokak No : 1 Bahçelievler - İstanbul Tel: 0 (212) 507 99 25

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İşletme Stratejileri ile insan kaynakları politikaları arasındaki ilişkiyi ayrıntısı ile bilir
 • İnsan Kaynakları bölümüne ilişkin sorunları kavrar, çözüm geliştirir
 • Stratejinin gelişimini ve işletme yönetimi ile insan kaynakları arasındaki ilişkiyi açıklar
 • İş analizi yapar, iş gerekleri ve iş tanımlarını belirler
 • İnsan kaynakları bölümünü işletme bütünü içinde düşünür
 • Bilgi birikimini ve kişisel özelliklerini kullanarak değişim yaratır
 • Belirli durumlar için farklı ücret ve teşvik sistemlerinden hangisinin seçilmesi gerektiğini bilir
 • Mesleki standartlara göre uygun rapor hazırlar
 • Personel uygulamalarını etkileyen temel kanunları bilir
 • Çalışanların motive edilmesi ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında politikalar ve iş süreçleri geliştirir
 • Teorik bilgi birikimini kullanarak detaylı ve anlaşılır araştırma konuları yaratır
 • Ekip çalışmasını ve işletmeler için önemini bilir
 • İnsan Kaynakları alanında ortaya atılan teorileri analiz eder
 • Personel seçimi ve işe alma, katma değer amaçlı performans yönetimi, çalışan katılımını en çoklaştırma, öğrenme süreçlerini yönetme, etken işgören ilişkileri, motivasyon ve ödüllendirme sistemleri ve işyerinde eşitliği ve adaleti sağlama konularında uygulamalar geliştirir
 • Model ve teknikler geliştirme ve uygulama becerisi elde eder

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat