Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Program Tanımları

Kuruluş

2006

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir kural yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Avukat, Hakim, Savcı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Koşul yok

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize %40 Final %60

Mezuniyet Koşulları

Tez

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

mujdatsakar@mynet.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İş hukukunun temel kavramlarını yorumlayabilmek.
  • İş sözleşmesinin türlerini kıyaslayabilmek.
  • Yargıtay içtihadını analiz edebilmek.
  • İşçinin feshe karşı korunmasını değerlendirebilmek.
  • Çalışma sürelerini kavrayabilmek.
  • İş ve sosyal güvenlik hukukundaki güncel gelişmeleri takip edebilmek.
  • İş sözleşmesi ve benzeri yazılı metinleri hazırlayabilmek.
  • Toplu iş hukukunun sorunlarını tartışabilmek.
  • Sosyal güvenlik reformunu kavrayabilmek.
  • Toplu iş uyuşmazlıklarını çözebilmek.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat