Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Herhangi bir lisans programını bitirmiş olan adaylar, Ales puanları %50, transkript notları %20, mesleki bilgi değerlendirme sınavı %15 ve mülakat puanları %15 oranında hesaplanarak kontenjan uyarınca sıralamaya tabi tutulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YÖK'e bağlı yahut YÖK'ün denk saydığı lisans programlarından başarıyla mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mesleki bilgi alanında tarihsel bilgi, klasik kaynaklar ve modern araştırmalar hakkında yeterli birikime sahip olmak.

Program Profili

Programın iki yıllık normal süresi içerisinde birinci yıl ders dönemi, ikinci yıl da tez dönemidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program temel olarak akademisyen yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarıyla bitirenler doktora programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmede esas olan vize ve final sınavlarıdır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün mezuniyet koşullarıyla aynıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali DURUSOY Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilimdalı Başkanı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı Dekanlık Binası No: 21 Tel : 0216 651 43 75 (PBX)-310 dahili. Faks : 0216 651 43 83 durusoyali@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenim Alanıyla İlgili Temel Bilgileri Edinir
 • Yan Alanlarla İlgili Yeterli Bilgi Sahibi Olur
 • Disiplinler Arası Çalışma Perspektifi Geliştirir
 • Klasik ve Modern Arasında Yorum Becerisi Kazanır
 • Bilimsel Araştırma Yöntem Bilgisi Kazanır
 • Bilimsel Araştırma Metinleri Üretme Becerisi Kazanır
 • Modern Kaynaklar Bibliyografya Bilgisi ve Başvurma Becerisi Edinir
 • Klasik Kaynaklar Bibliyografya Bilgisi ve Başvurma Becerisi Edinir
 • Klasik Kaynakları Orijinal Dilinden Okuyup Anlar
 • Klasik Kaynakların Çağdaş Yorumunu ve Eleştirisini Yapabilir
 • Genel Felsefe Terminolojisine Hakim Olur
 • Anadilde Yazılı ve Sözlü Sunum Yapma Yeteneği Edinir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat