Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

İslam Hukuku Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İslam Hukuku Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı, İslam hukukunun çeşitli konularını içeren derslerin yanı sıra genel hukuk bilgilerinin verildiği derslerden oluşur (İslam Hukuk Metodolojisi, İslam İktisadı, İslam Hukuk Metinleri, Çağdaş Fıkıh Problemleri, Kamu Hukuku, Özel Hukuk gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak İslam Hukuku alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin İslam Hukuku ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlayan öğrenciler dilerlerse doktora sonrası çalışmalarını sürdürerek ileri ünvanları elde edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; Yarıyıl sonu sınavlarında doktora programlarında yüz üzerinden en az 75 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlilik sınavında da başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Fahrettin Atar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul. Ofis: Dekanlık binası 2. kat. Ofis Tel No: 0216 651 4375-1300 e-mail: fatar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İslam hukuku ve metodolojisine dair temel metinleri anlayıp yorumlayabilme
 • İslam hukukunun tarihini ve gelişim aşamalarını diğer hukuk sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama
 • İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilme
 • İslam hukuk felsefesinin evrensel prensiplerinden yararlanarak, toplumun güncel dini ihtiyaçları hakkında çözüm önerileri sunabilme
 • Diğer İslami disiplinlerle bağlantılı düşünebilme
 • İslam hukukunun hukuk sistemleri arasındaki yerini tanıma
 • İslam hukuku araştırmalarında karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturma ve bilimsel yazma becerisi kazanma
 • Hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyi, toplumun hukuka ve hukukun topluma etkilerini analiz edebilme
 • Pozitif hukuk dallarını ana hatlarıyla tanıma
 • Hukuk kuralının oluşumunda ve yorumlanmasında etkin olan akıl yürütme biçimlerini, hukukun mantıksal yapısını ve hukukun genel yapısını kavrama
 • İktisadi hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme
 • Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma
 • Sosyal hayatla sosyal düzen kuralları arasında bağlantı kurabilme
 • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanma
 • Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat