Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İslam mezhepleri ile ilgili temel kavramları öğrenme
 • Mezheplerin ve dini akimların ortaya çıkış sebeplerini anlayabilme
 • Mezheplerin Müslümanlar üzerindeki etkilerini analiz edebilme
 • Mezheplerle arasındaki temel farklılıkları kavrayabilme
 • Mezheplerin temel prensiplerini öğrenme
 • Çağdaş İslami akımlarla ilgili temel kavramları öğrenme
 • Çağdaş İslami akımların temel prensiplerini öğrenme
 • Mezheplere ait temel kaynakları tanıma
 • Mezheplerin İslam düşüncesine katkılarını analiz edebilme
 • Mezhepelerin dini düşünce ve görüş zenginliği kazandırmadaki rollerini kavrama
 • İtikadi ve fıkhi mezhepler arasındaki farklılıkları öğrenme
 • Dini ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
 • Yahudi ve Hristiyan mezheplerini ve aralarındaki farklılıkları öğrenme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat