Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenme yeteneği
  • Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgiler
  • Sosyal Bilimlerde araştırma metotları, bibliyografya, fişleme, yazma ve tez hazırlama usulleri
  • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
  • Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
  • Disiplinler arası bilim dalları ile irtibatlandırma becerisi
  • Temel kaynakları yorumlama becerileri
  • Temel kaynakları okuma becerileri
  • Matbu, yazma ve arşiv vesikalarını okuma, anlama ve değerlendirme becerileri
  • Kaynak ve araştırmalardan hareketle kendi görüşlerini savunabilme becerileri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat