Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı 1983 yılından bu yana lisans derslerinin yanı sıra lisansüstü eğitimi vermektedir. Bu eğitim İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'ne bağlı olarak verilmektedir. Teorik derslerin yanında öğrencilerin pratik becerilerine yönelik hat, tezhip, ebru gibi çalışmalar uygulanmaktadır. Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı'nda 1 doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Türk İslam Sanatları Tarihi uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans mezunu olmak ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı İslam Sanatları Tarihi'nin çeşitli konularını içeren derslerden oluşur (Erken Devir İslam Sanatları Tarihi, Geleneksel Türk SanatlarıTarihi, Epigrafi gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak İslam Sanatları alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve aynı üniversitenin ilgili bölümlerindeki hocalar tarafından yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin İslam Sanatları Tarihi ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar. Ayrıca bir öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için tüm derslerden not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Posta Adresi : Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel : 0216 651 43 75 (PBX) Dahili:1284 Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Aziz Doğanay e-posta: azizdoganay@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Türk din musikisinin Türk musikisindeki yeri ve öenmi
  • Türk musikisinin doğumundan başlayarak gelişme ve olgunlaşma süreçleri
  • Türk musikisinde zirve kabul edilen Osmanlı musikisinin incelenmesi ve dini müzik formasyonu
  • Türk din musikisinde arapça güftelerin incelenmesi
  • Türk edebiyatında kullanılan şekil,tür ve vezin kavramları
  • Klasik halk ve mehter müziklerinin türk musikisindeki yeri ve önemi
  • Farsça dil bilgisi
  • Sosyal bilimlerde araştırma metodları
  • Türk musikisinin tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
  • İlk dönem islam tarihi kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat