Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'ne Bağlı Olarak Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı, İslam Sanatları'nın çeşitli konularını içeren derslerden oluşur (Hat Sanatı ve Ekolleri, İslam Coğrafyası'nda Sanat, Batı Etkisinde Türk Sanatı gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak İslam Sanatları alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve ilgili bölümlerin öğretim görevlileri tarafından yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin İslam Sanatları ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlayan öğrenciler dilerlerse doktora sonrası çalışmalarını sürdürerek ileri ünvanları elde edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; Yarıyıl sonu sınavlarında doktora programlarında yüz üzerinden en az 75 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlilik sınavında da başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Posta Adresi : Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel : 0216 651 43 75 (PBX) Dahili:1284 Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Aziz Doğanay e-posta: azizdoganay@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Farsça dil bilgisi
  • Sosyal bilimlerde araştırma metodları
  • Türk din musikisinin Türk musikisindeki yeri ve öenmi
  • Türk musikisinin doğumundan başlayarak gelişme ve olgunlaşma süreçleri
  • Türk musikisinde zirve kabul edilen Osmanlı musikisinin incelenmesi ve dini müzik formasyonu
  • Türk din musikisinde arapça güftelerin incelenmesi
  • Türk edebiyatında kullanılan şekil,tür ve vezin kavramları
  • Klasik halk ve mehter müziklerinin türk musikisindeki yeri ve önemi
  • Türk musikisinin tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
  • İlk dönem islam tarihi kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat