Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı yüksek lisans programına ilk kayıt 1988 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kazanılan Derece

İstatistik programı yüksek lisans diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca Ales puanının en az 60 olması, yabancı dil puanının en az 40 olması gerekmektedir. Adaylar İstatistik Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, Bilim Dalı ve Enstitü Yönetm Kurulu'nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına katılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. İstatistik yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Birinci senede ders içeriklerinin verilmesi, ikinci senede tez çalışması (ve kalan öğrencilerin ders tekrarları) yapılır. Dersler sınıf ortamında ve bilgisayar destekli olarak (laboratuvar) verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Saha araştırma, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketleri ile çeşitli kurumların pazarlama veya pazarlama araştırması departmanları yanında kamu kurumlarında TÜİK, DPT gibi sosyal ve iktisadi araştırmalar sürdüren ve yürüten tüm kuruluşlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İşletmenin çeşitli dallarında ve istatistik doktora programları uygun olması yanında sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam etmesi mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İstatistik yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genl başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

PROF.DR. DİLEK ALTAŞ KARACA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ GÖZTEPE-KADIKÖY/İSTANBUL 34722 dilekaltas@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Teorik dersler için sınıflar ve istatistiksel yazılım kullanımı için bir laboratuvar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel ve ileri düzey istatistiksel yöntemleri bilir ve uygulayabilir.
 • Genel düzeyde istatistiksel araştırmaları yapabilir.
 • Genel düzeyde istatistiksel araştırmaları belli bir açıdan yürütebilir.
 • Kalitatif ve kantitatif tipte araştırmaları planlayıp, saha çalışmalarını organize edebilir.
 • İşletme ve sosyal problemleri istatistiksel açıdan inceleyebilecek yöntemleri seçebilir.
 • Belirlenen problemlere analitik çözümler üretebilir.
 • Yapacağı araştırmalarda model kurup, öngörü yapabilir.
 • Sosyal araştırma ölçekleri geliştirebilir.
 • Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğine sahiptir.
 • Yaptığı araştırmalarda ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programları kullanabilir.
 • Raporlanmış istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
 • Çeşitli resmi ve özel kuruluşlar tarafından üretilen verileri analiz etme ve yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat