Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kazanılan Derece

PHD

Kabul ve Kayıt Koşulları

4 yıllık fakülte ve yüksek lisans programlarından mezun olma şartı.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur.

Program Profili

İlk yıl ders içerikleri, yeterlilik sınavı ve tez süreci.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Saha araştırma, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketleri ile çeşitli kurumların pazarlama veya pazarlama araştırması departmanları yanında kamu kurumlarında TÜİK, DPT gibi sosyal ve iktisadi araştırmalar sürdüren ve yürüten tüm kuruluşlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tez çalışmasında başarılı olması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Dilek Altaş Karaca, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, dilekaltas@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Teorik dersler için sınıflar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İleri düzey istatistiksel yöntemlerin teorisini bilir.
 • İleri düzey istatistiksel yöntemleri bilir ve uygulayabilir.
 • Bir istatistiksel araştırmayı bağımsız olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Kalitatif ve kantitatif tipte araştırmaları planlayıp, saha çalışmalarını organize edebilir.
 • İşletmelerle ilgili problemleri ve sosyal problemleri istatistiksel ve sayısal açıdan inceleyebilecek yöntemleri seçebilir.
 • Belirlenen problemlere analitik çözümler üretip karar verebilir.
 • Finansal ve işletme risklerini ölçebilir.
 • Sosyal araştırma ölçekleri düzenleyebilir.
 • Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğine sahiptir.
 • Yaptığı araştırmalarda ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programları kullanabilir.
 • Raporlanmış istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme, geliştirme ve katkı yapma becerisine sahiptir.
 • TÜİK, DPT, MB, İMKB, Bankalar, Sigortalar, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi resmi ve özel kuruluşlar tarafından üretilen verileri denetleme, analiz etme, çıkarsama yapma ve yorumlama becerisine sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat