Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ekonomik ve toplumsal olayların analizinde farkındalık yaratmak.
 • Öğrencilerin aktif katılımının sağlanacağı tartışma platformu oluşturmak.
 • Göstergelerle ekonomik durum analizleri yapmak.
 • Kalkınma sorunsalına ilişkin temel meseleleri yapısal ve sınıf temelli analizlerle aktarmak.
 • Dünya ekonomisinde yaşanan değişimleri devletler, piyasalar ve eşitsizlikler düzlemindeki ilişkiler seti üzerinden araştırmak.
 • Türkiye'de sanayileşmenin güncel sorunlarına ilişkin bütünlüklü bir bakış oluşturmak.
 • AGÜ sorunları ile ekonomi disiplininin temel araçları arasında bağlantılar kurmak.
 • Kurulan bağlantıları mevcut problemlere çözüm üretmek için kullanılabilir yapmak.
 • Türkiye'nin yaşadığı gelişme süreçlerinin düşün tarihi ile ilişkili olarak analizini yapmak.
 • Çeşitli makro ekonomik göstergelerin anlamlarını ve kullanım yöntemlerini ayrıntılarıyla açıklamak.
 • Sektör Örneklerinden hareketle yeniden yapılanmanın takibini yapmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat